Vállalati általános felelősségbiztosítások

Egészségügyi és szociális felelősségbiztosítás

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli. A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz másnak. Erre kínál az egészségügyi és szociális felelősségbiztosítás megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. A biztosító társaság vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Mikor van szükség egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításra?

1. példa: Egy fogorvosi kezelés után a páciens szájában fertőzés lép fel, mely bizonyíthatóan annak a következménye, hogy az orvos nem fertőtlenítette eszközeit. Ebben az esetben a fogorvosnak kell a kárért helytállnia, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

2. példa: Egy háziorvos hibás diagnózisa következtében a beteg két napon belül meghal. Ebben az esetben a háziorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve abban az esetben, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

Munkáltatói felelősségbiztosítás

A biztosító társaság fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik. A biztosítás továbbá - a szerződésben foglalt mértékig, többek között - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

Mikor van szükség munkáltatói felelősségbiztosításra?

1. példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve, ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve, ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

A biztosító társaság fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak. A biztosítás - a szerződésben foglalt mértékig, többek között - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

A biztosítás egyes esetekben, külön megállapodás alapján kiterjeszthető:

  • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
  • a biztosítottat, mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
  • a biztosítottat, mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
  • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
  • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
  • gépjárművekben okozott károkra

Mikor van szükség szolgáltatói felelősségbiztosításra?

1. példa: Egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve, ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. példa: Egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve, ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

Termékfelelősség-biztosítás

A biztosító társaság fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak. A biztosítás - a szerződésben foglalt mértékig, többek között - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

Mikor van szükség termékfelelősség-biztosításra?

1. példa: Egy cég sertéshízlaló tápszert hoz forgalomba. A tápszertől a sertések megbetegednek, le kell őket vágni, a húsuk ehetetlen. Ebben az esetben, ha cég nem rendelkezik Termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie az sertések árát.

2. példa: Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm2-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve, ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik.

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A gazdálkodás, termelés során előfordulhatnak olyan esetek, amikor a természeti és épített környezet elemei és tárgyai szenvednek kárt. Azok a hirtelen, váratlan, előre nem látható környezetszennyezéssel járó, a normál üzemi módtól eltérő eseményre visszavezethető környezetkárosodások vonhatók biztosítási védelem alá, amelyekért az Ön vállalkozása a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítás - a szerződésben foglalt mértékig, többek között - megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.

Mikor van szükség környezetszennyezési felelősségbiztosításra?

Példa: Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve abban az esetben, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

Vissza a lap tetejéreVállalkozói biztosítás ajánlatkérés >>