Nemzetközi szállítmánybiztosítás

Szállítmánybiztosításainkkal gyakorlatilag minden nemzetközi viszonylatban szállított áruféleség biztosítható, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítási útvonaltól. Ez a biztosítási módozat az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálja, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével.

Ki kötheti meg a szerződést?

Szerződő lehet bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó, fuvarozó, stb.).

Milyen szerződésformák választhatók?

Egyutas szerződés:

 • A szerződés egy adott szállítmányra, adott útvonalra vonatkozóan jön létre.
 • A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.

Keretszerződés:

 • A teljes éves áruforgalom biztosítható, beleértve az export, import forgalmat.
 • A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A biztosító társaságok szállítmánybiztosítási feltételei alapján a biztosítási szerződés a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott biztosítási feltételekhez (ICC - Institute Cargo Clauses) hasonló fedezeti tartalommal jöhet létre. Lehetséges fedezeti formák:

 • All risks fedezet
 • WA vagy WPA fedezet
 • FPA fedezet

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Belföldi egyutas és keret szállítmánybiztosítás

Ezen szállítmánybiztosításainkkal gyakorlatilag minden belföldi viszonylatban szállított áruféleség biztosítható, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítási útvonaltól. A biztosítási módozat az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálja, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével.

Ki kötheti meg a szerződést?

Szerződő lehet: bármely magyarországi vállalkozás, illetve vállalkozó, aki az áru állagának megóvásában érdekelt (az áru tulajdonosa, szállítmányozó, fuvarozó, stb.).

Milyen szerződésformák választhatók?

Egyutas szerződés:

 • A szerződés egy adott szállítmányra, adott útvonalra vonatkozóan jön létre.
 • A biztosítás díja a biztosított áru jellegétől és értékétől, a szállítási útvonaltól, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet mértékétől függ.

Keretszerződés:

 • A teljes éves áruforgalom biztosítható, beleértve az export, import forgalmat.
 • A biztosítás díja a biztosított áruk jellegétől, a szállítási útvonalaktól, a teljes éves forgalom értékétől, a csomagolástól, attól, hogy új vagy használt az áru, a fuvarozási módtól és a biztosítási fedezet értékétől függ.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A biztosító társaságok szállítmánybiztosítási feltételei alapján a fedezet kiterjedhet:

 • szállítóeszközt ért baleset
 • tűz, villámcsapás, robbanás
 • hidak, építmények beomlása
 • vihar
 • sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás
 • földrengés
 • lopás, részlopás, rablás
 • törés
 • szóródás, csorgás, zsákszakadás
 • öngyulladás

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Tehergépjárművel folytatott áruszállítások biztosítása

Ezen módozatunk alapján a saját tehergépjárművel szállított, saját tulajdonú áruk biztosíthatóak. A szerződés átalányjellegű, tehát a biztosítási időszak alatt a megadott tehergépjárművel végzett összes szállításra kiterjed a biztosítási védelem, az egyes szállítmányokat nem kell bejelenteni a biztosító felé.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A biztosító társaságok szállítmánybiztosítási feltételei alapján a fedezet kiterjedhet:

 • szállítóeszközt ért baleset
 • tűz, villámcsapás, robbanás
 • hidak, építmények beomlása
 • vihar
 • sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás
 • földrengés
 • lopás, részlopás, rablás
 • törés
 • szóródás, csorgás, zsákszakadás
 • öngyulladás

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Kiállítás biztosítás

A kiállítás biztosítás keretében a biztosító társaság megtéríti a biztosított részére az ipari kiállításokon, vásárokon kiállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve kiállítási installáció), a kiállítás ill. a hozzá kapcsolódó szállítások során bekövetkező árukárokat.

Ki kötheti meg a szerződést?

A szerződést - mind belföldi, mind nemzetközi kiállításokra - megkötheti a kiállításra kerülő vagyontárgyak tulajdonosa ill. a vagyontárgyak megóvásában érdekelt bármely fél.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A kiállítás ideje alatt:

 • tűz
 • villámcsapás
 • robbanás
 • természeti katasztrófák következtében keletkező károk

A kockázatviselés terjedelme bővíthető az alábbiakkal:

 • betöréses lopás
 • rablás, törés
 • vezetékes víz okozta károk

A kiállítás helyére történő oda- és visszaszállítás alatt:

 • szállítóeszközt ért baleset
 • tűz
 • villámcsapás
 • robbanás következtében keletkező károk

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)

A biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik. A biztosítási fedezet általában Európa (beleértve Anglia, Írország és Törökország ázsiai része) területére érvényes, Ukrajna, Oroszország és Belorusszia területére azonban csak egyedi megállapodás mellett terjed ki.

A biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

Ki kötheti meg a szerződést?

A szerződést megkötheti bármely, nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A bekövetkező károkat a biztosító, a szerződésre megállapított káreseményenkénti, illetve a CMR-Egyezményben meghatározott kárlimitek mértékéig téríti. A káreseményenkénti kártérítési limitek igény szerint választhatóak.

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF)

A biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a vonatkozó jogszabályok alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik. A biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

Ki kötheti meg a szerződést?

A szerződést megkötheti bármely, belföldi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A bekövetkező károkat a biztosító, a szerződésre megállapított káreseményenkénti, illetve éves kárlimitek mértékéig téríti. A káreseményenkénti, illetve az éves kártérítési limitek igény szerint választhatóak.

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy a szállítmányozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat szállítmányozói minőségében, ezen tevékenysége alapján megbízóival szemben terhelik.

Ki kötheti meg a szerződést?

A szerződést megkötheti bármely Magyarországon bejegyzett vállalkozás, amely szállítmányozói tevékenység végzésére jogosult.

Milyen biztonságot nyújt a fedezet?

A káreseményenkénti, illetve az éves kártérítési limitek választhatóak.

A különböző biztosítási fedezetek részletes leírása a biztosítók vonatkozó feltételeiben található.

Vissza a lap tetejéreVállalkozói biztosítás ajánlatkérés >>