Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek felelősségbiztosítása

2017. január 1-től kezdődően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végző tervezők és fővállalkozó kivitelezők felelősségbiztosítást (továbbiakban építési felelősségbiztosítás) kötelesek kötni a tevékenységi körükben okozott személyi sérüléses és dologi károk fedezetére. Amennyiben az Ön cégének építési felelősségbiztosítást szükséges kötnie, kattintson az alábbi ajánlatkérő gombra! A szükséges információk bekérése után szakértő kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot. Az eddigi tapasztalataink alapján a hatóság rendszere kifejezetten egy típusú biztosítási fedezetigazolást kér a tervező és kivitelező cégektől, aminek a beszerzésében kollégáink szintén tudnak segíteni.

Biztosítás ajánlatkérés >>

Kinek kell kötnie építési felelősségbiztosítást?

Olyan lakóépületek tervezésével és/vagy építőipari kivitelezési tevékenységével foglalkozó cégeknek, mely épületek építését a mindenkor hatályos jogszabály – építésügyi hatósági engedély helyett – egyszerű bejelentéshez köti. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység (továbbiakban EB) az alábbi: 1. legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, 2. műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése, 3. a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és, 4. ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.  

Milyen két típusú tevékenységet különböztetünk meg az építési felelősségbiztosításnál?

  1. Tervezés és tervezői művezetés
  2. Építőipari kivitelezés és felelős műszaki vezetés
 

Milyen fedezeti köröket tartalmaznak az építési felelősségbiztosítások?

Tervezés és tervezői művezetésA jogszabály szerinti előírásnak megfelelve személyi sérüléses és dologi károkra terjednek ki, a biztosított tevékenység kizárólag építészeti–műszaki tervezés és tervezői művezetés. Az utófedezet automatikusan 3 év.Építőipari kivitelezés és felelős műszaki vezetésBiztosított kockázatok a jogszabály szerinti előírásnak megfelelve tartalmazz a tevékenység és szolgáltatói kockázatot és alvállalkozói fedezet, plusz 3 év utófedezetet. Javasolt egyéb fedezetek: szolgáltatás tárgyában okozott károk, munkagépes kiegészítő, rakodás kiegészítő.  

Milyen időszakra köthető az építési felelősségbiztosítás?

A vonatkozó jogszabály szerint a felelősségbiztosítási kötelezettség teljesíthető projektenként vagy keretjelleggel folyamatos (határozatlan idejű) szerződés formájában is, így Ön választhat, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződést szeretne kötni.Tervezői felelősségbiztosítás:A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.Kivitelezői felelősségbiztosítás:A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.