Tevékenységi felelősségbiztosítások

Egészségügyi és szociális felelősségbiztosítás

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli. A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz másnak. Erre kínál az egészségügyi és szociális felelősségbiztosítás megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. A biztosító társaság vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Mikor van szükség egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításra?

1. példa: Egy fogorvosi kezelés után a páciens szájában fertőzés lép fel, mely bizonyíthatóan annak a következménye, hogy az orvos nem fertőtlenítette eszközeit. Ebben az esetben a fogorvosnak kell a kárért helytállnia, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

2. példa: Egy háziorvos hibás diagnózisa következtében a beteg két napon belül meghal. Ebben az esetben a háziorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve abban az esetben, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

Állat-egészségügyi felelősségbiztosítás

Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük. Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínál az állat-egészségügyi felelősségbiztosítás megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek. A biztosító társaság vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Mikor van szükség állat-egészségügyi felelősségbiztosításra?

1. példa: A kutya altatás után nem ébredt fel. Ebben az esetben az állatorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Állat-egészségügyi felelősségbiztosítással.

2. példa: Egy lovat megvizsgálás céljából kalodába vezettek. A ló megijedt, felugrott, és a kaloda rúdjába felnyársalta magát. Ebben az esetben is az állatorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Állat-egészségügyi felelősségbiztosítással.

Könyvvizsgálók, adótanácsadók felelősségbiztosítása

Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak. A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik. A biztosító társaság vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Mikor van szükség felelősségbiztosításra?

1. példa: A könyvelő elüt két számot, amikor a számlát számítógépre rögzíti. Az ebből eredő kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

2. példa: Egy adótanácsadó hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás

Ma már a tervezést a leghatékonyabb számítógépes rendszerek könnyítik meg és a technika fejlődésével itt is az ember tényező válik a hibák elsődleges forrásává. A tervező programok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel. A biztosító társaság vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Mikor van szükség építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosításra?

1. példa: Egy épületgépész nem megfelelő helyre tervezte a lakóház közös helységében elhelyezendő vízórákat, így a benne lévő víz megfagyott, majd az időjárás enyhülésével felengedett és eláztatta a földszinten lévő lakásokat. Az ebből eredő kárt a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

2. példa: Egy kohászati üzem acélszerkezetét a tervező cég hibásan tervezte meg. A kivitelezés során derült ki, hogy az acélgerendákat rövidebbre tervezték a szükségesnél és ezért új gerendákat kell gyártani. Az ebből eredő kárt is a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

Vagyonvédelmi vállalkozók felelősségbiztosítása

Napjainkban egyre több helyen van szükség vagyonvédelemre, az őrzésre szoruló vagyontárgyak értéke pedig nő, így a hiba előfordulásának valószínűsége is nagyobb. A legteljesebb felkészültség és éberség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön felelősséggel tartozik. A biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán a vagyonvédelmi szolgáltatás jogosultjának okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Mikor van szükség vagyonvédelmi tevékenység felelősségbiztosításra?

1. példa: Egy őrző-védő kft. feladata, hogy egy területet óránként körbejárjon. Az őr elaludt és két óra elteltével járta újra körbe a területet, ahol addigra az egyik épületbe betörtek. Ebben az esetben a kft.-nek meg kell térítenie a betörésből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.

2. példa: Egy őrző-védő kft. által őrzött építési területre az őr hibájából betörnek és eltulajdonítanak több értékes kisgépet. Ebben az esetben is a kft.-nek meg kell térítenie a kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Miért van szükség a vezető tisztségviselők felelősségbiztosítására?

2014. március 16-tól, az új Ptk. életbelépését követően harmadik személynek okozott károkért a vezető tisztségviselő a társasággal egyetemlegesen felelős. Így a károsult közvetlenül a vezető tisztségviselőt perelheti kára megtérítéséért, aki magánvagyonával is felel.

Mire nyújt fedezetet a biztosítás?

A vezetők hibás döntéseivel harmadik személynek okozott károk következményei ellen nyújt biztosítási fedezetet.

Kire terjed ki a biztosítás?

  • A társaság vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja,
  • A társaság vezető állású alkalmazottja,
  • A társaság vezetője vagy alkalmazottja más társaság vezetőjeként külső igazgatói megbízatás keretében, amennyiben a vezető tisztségviselő ezen minőségében jár el,
  • Házastárs, élettárs, örökös, végrendeleti végrehajtó, törvényes képviselő, bíróság által kirendelt gondnok.

Milyen költségeket térít meg a biztosító?

Jogi védekezés költségei, költségtérítés és ezek kamatai, pénzbüntetés és bírság amennyiben ezen tételek biztosítási fedezetbe vonását jogszabály nem tiltja. Hivatalos vizsgálat költségeit, a hivatalos vizsgálatot megelőzően felmerült költségeket, a tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás költségeit, a büntető eljárással kapcsolatosan felmerült költségeket. Jóhírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségek.

Vissza a lap tetejéreVállalkozói biztosítás ajánlatkérés >>